List of publications on a keyword: «методология научного познания»